Arassa Önüm” HK Türkmenistanda aýal-gyzlar üçin aýry-aýry arassaçylyk önümlerini öndürmekde öňde baryjydyr. “Sen comfort” markasy bilen öndürilen önümler içeri we daşary ýurtlaryň ýaşaýjylarynyň arasynda meşhurlyk gazanýar, kompaniýa önümlerini Birleşen Arap Emirlikleri, Täjigistan we Azerbaýjan ýaly ýurtlara eksport edýär.

Arassa Önüm” önümleri üçin esasy çig mal - ABŞ-da öndürilen arassa süýümli sellýuloza we ýokary hilli massadyr. Bularyň hemmesi, giň ýelimleýji zolak bilen birleşdirilip, ygtybarly we ýokary siňdirişi üpjün edýär. Arassa Önüm” - gury örtükli Sen comfort önümlerini hem öndürýär.

Kompozisiýada lateksiň ýoklugy we esasan tebigy materiallaryň ulanylmagy sebäpli Arassa Önüm” önümleri deriniň dem almagyna mümkinçilik döredýär we örgün ýüze çykarmaýar.

Arassa Önüm” önümlerini 2017-nji ýylda satuwa çykardy. Türkiýeniň, ABŞ-n, Hytaý we Taýwan öndürijilerinden gelýän ýokary hilli çig mallar we enjamlar ygtybarly we amatly arassaçylyk önümlerini öndürmäge mümkinçilik berýär.

“Sen comfort - yň on-dan gowrak görnüşi, bahanyň we ýokary hiliň üstünlikli  utgaşmasy sebäpli import edilýän kärdeşlerine çynlakaý bäsleşdir.

Kompaniýa önümleriň täze görnüşlerini ösdürip, öz gerimini yzygiderli giňeldýär. Arassa Önüm”-iň önümçilik kuwwaty diňe bir içerki bazary arzan we ýokary hilli arassaçylyk önümleri bilen üpjün etmek bilen çäklenmän, eýsem,  eksportyň mukdaryny hem ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.