Habarlar

“Arassa Önüm” ýokary hilli şahsy ideg önümlerini hödürleýär

“Arassa Önüm” HK Türkmenistanda aýal-gyzlar üçin aýry-aýry arassaçylyk önümlerini öndürmekde öňde baryjydyr. “Sen comfort” markasy bilen öndürilen önümler içeri we daşary ýurtlaryň ýaşaýjylarynyň arasynda me...


“Sharafyabi.com” onlaýn dükanynda 300-den gowrak gözellik we saglyk önümleri hödürlenýär

“Sharafyabi.com” kosmetika we arassaçylyk önümleriniň saýtynda türkmen raýatlary 300-den gowrak görnüşden beden we saç idegleri üçin önümleri saýlap bilerler. Onlaýn dükanyna Sen Comfort, Dabur Vatika, Sea...


ŞAHSY GIGIÝENA — SAGLYGYMYZYŇ GORAGY

Adam saglygyny berkitmek we goramak boýunça ýörite ylym bar. Ylmyň "gigiýena" diýilýändigini biz eýýäm mekdepden bäri bilýäris. Grek dilinde "gigiýena" sözi "ýokumly, sagdyn" diýmegi aňladýar. Şahsy gigiýena...


Türkmen öndürijileri gigiýena harytlarynyň önümçiligini giňeldýärler

Dünýäde dowam edýän pandemiýa we Türkmenistanda ätiýaçlyk çäreleriniň güýçlenmegi netijesinde türkmen kompaniýalary gigiýena önümlerini öndürmek işiniň gerimini giňeldýärler. “Täç hil”, “Mona”, “Şa tumar”, “Mäh...